Kjentmann

Kart

Kjentmann har 2 typer tur og friluftskart.


Kart
Forteller sin sannheten ved å lyve, som et dikt.
Med fete overdrivelser i form og linjer
Et mesterverk av falsk enkelhet.
Detts hemmelige betydninger er smurt utover.
Likevel er all verden åpen for et øyenkast.
Med farger til å fange sinnet, en sang av navn.
Et maleri som ikke hører hjemme på veggen,
men sammenkrøllet på gulvet i stasjonsvognen,
krøllet, slit og foldet, tapet og overlappet med sjokolade flekker.
Hvilke andre kunstverk kan lede deg hjem?
          - Et kart er laget for å brukes

                                      -  Juliana O Muehreke
                                        (fritt oversatt av Kjentmann)


Friluftskart serien i målestok 1:50 - 60 000 og
Turkartserien i målestokk 1:25 - 30 000

Kartene fra Kjentmann bygger på et nært og langvarig arbeid knyttet mot den lokale natur og kulturarven. Med synfaring og innsamling av, stedsnavn kulturminner og historie.
Kjentmann har 35 år erfaring med kartproduksjon i inn og utland.

Finner du feil og mangler ved kartet er vi taknemlig om du tar kontakt slik at vi får rett opp feil til neste utgivelse...

"Kartet er et av våre eldste språk og kommunikasjonsverktøy"  Frank Jacobs

Mennesket er et sosialt vesen som behøver å kommunisere med andre mennesker om stedlige forhold og omgivelser.
De vandrende mennesket måtte kunne gi beskjed. De satt rundt leirbålet, søkte varme, ro og trygghet i fra lyskjeglen.
De hvilte, spiste, fortalte og sang historier, trakk linjer i sanden, malte, brukte kjepper og steiner, bevegelser og gimmick, armer og ben som et verktøy for å fortelle om, steder, vandringer, reiser, bragder, dyktighet innen jakt, fiske og fangst. Hvor de fant dyretråkk, hvor kunne de søke ly, møte andre klaner, venn og fiender, elver, daler og fjell. Noen steder satte navn på, navn som brant seg inn i hukommelsen til generasjoner. Fortellingen dannet fortalte kart og bilder, Fortalte kartet var underholdning en turbeskrivelser, veivisere og deres vegleder. «Mentale bilder og beskrivelser av den rommelige verden, et media for overlevering av delte felles hukommelse og minne».

Velkommen på tur med Kjentmanns tur og friluftskart.

Kjentmanns Friluftskart serie:
Målestokk 1:50 000 - 1:60 000.

Kjentmanns natur - kulturhistoriske turkartserie.
Målestokk 1:25 000 - 1:30 000.


 Våre kart

- Et kart er laget for å brukes
-  Juliana O MuehrekeFriluftskart Stjørdal

Turkart
Stjørdal nordvest

Turkart
Stjørdal sørvest

Turkart Jøa
- landet i eventyret


Friluftskart Stjørdal
målestokk 1:60 000  ekv 20m

"Kartografien skulle rettlig kategoriseres som poesi og atlaset selv
regnes med til skjønnlitteraturen, for tross alt
gjør det seg mer fortjent til sin opprinnelige  betegnelse
Theatrum orbis terarum - verdens teater."

                                                                                      - Judith Schalansky

Utsalgsteder

Pris 149 kr
  (Se tilbud Nettbutikk)

Nettbutikk
(kommer)
 

Historie: 
Bli kjent med Stjørdalsregionens mangfoldige muligheter til friluftsopplevelser.
Kartet har et enklere innhold og gir oversikt hvor du finner tilrettelagt friluftsliv i Stjørdalsregionen.
Kartet er ment som turplanlegger, gir oversikt over turstier, tilrettelagt friluftsliv.
- Turmål for bevegelseshemende
- Turstier
- Offentlige friluftområder, - Statsallmenninger,
- Åpne, utleie hytter, gapahuker.

Friluftskart Stjørdal er utført på dugnad av Kjentmann.
Skaff deg kartet og støtt vårt arbeid!
 

Produktnavn: Friluftslivskart Stjørdal
Format/ Innb: Fallset 14 x 23cm 
Språk: Norsk tekster / Tegnforklaring Engelsk

Forlag: © Kartfirma Roar Valstad
Opplag 1: 1000 Utgitt Juni 2015   eks  ISBN 978-82-998124-8-1
 
Beliggenhet kart
Beliggenhet turkart Stjørdal Sørvest

 


Turkart Stjørdal nordvest
målestokk 1:30 000  ekv 10m

" Kart er abstrakte og samtidig konkrete og gir tross all oppmålt objektivitet
likevel ikke noen avbildning av virkeligheten, bare djerve tolkninger"

                                                                                      - Judith Schalansky

Utsalgsteder

Pris 199 kr
  (Se tilbud Nettbutikk)
Nettbutikk
(kommer)
 

Historien:

Er det ikke snedig hvordan tilfeldigheter flettes samme? Så man skulle nesten tro de falt inn i en fastlagt plan?
For dette kartet og ideen bak Kjentmann bygger på et såkalt tilfeldig møte tilbake til høsten 1981.
En ung karttegner på sin første dag i skogen møter en eldre lokalhistorikeren, dypt inne i de trønderske skogsåser. Møtet med Kåre Berg førte til en fysisk, materiell og immateriell reise i landskapet den dagen.
En reise som ga grunnlaget til interresen å se natur, mennesket kultur og historie, som en helthet formidlet ved bruk av kart for aktive opplevelser..

Det ble en lang kronglete sti frem til den første utgaven i 2004.
Man fikk følle på sitattene til en av mine store favoritter og landskaps malere med pennen, Olav Duun
"for den som ville frem med noko nytt han fekk gå vegen sin alene"                                                             

Takk til alle som delte og deller kunnskap om vår lokale natur og kulturarv.
Fleste av de som delte sin kunnskapen til dette kartet er borte i dag.
Mange har funnet glede i den delte kulturarven de medelte i Kjentmanns aktive friluftsopplevelser.
Det var netopp det de ønsket de som formidelt kunnskapen til Kjentmann, at den skulle bringes videre. 

Produkt navn: Turkart Stjørdal nordvest
Format/ Innb: Fallset 14 x 23cm 
Språk: Norsk tekster / Tegnforklaring Engelsk

Forlag: © Kartfirma Roar Valstad
Opplag 2: Utgitt 2010 2500 eks      ISBN 978-82-998124-1-2
Opplag 1: Utgitt 2004 3000 eks

Beliggenhet kart
Beliggenhet turkart Stjørdal Sørvest

 


Turkart Stjørdal sørvest
målestokk 1:30 000  ekv 10m

"Lengselen vil alltid være stor, større enn tilfredstillelsen ved å oppnå det man lengter etter.
Den dag i dag foretrekker jeg kart fremfor en reisehåndbok."

                                                                                      - Judith Schalansky

Utsalgsteder
Pris 199 kr
(Se tilbud Nettbutikk)

Nettbutikk
(kommer)

Historien:
Kommer for salg ca medio september 2015

Dette kartet har vært savnet og etterspurt i lang tid fra Kjentmanns brukere!

Den store dugnaden:
Kartet er blir utgitt på grunn av en kjempestor økonomisk dugnad fra Kjentmanns tilhengere.
Kartutgivelsene og arbeidet bak kjentmann kartserier er bygd på stor dugnads innsats, og utgivelsene et stort løft i Kjentmanns arbeide. Med liten villighet fra offentlige støtte ordninger tok brukerne takk og finansierte kartarbeidet. Midt i arbeidet med turkart Stjørdal sørvest ble karttegneren syk etter et flåttbitt, og arbeidet med Kjentmann og utgivelsen av turkartet Stjørdal Sørvest har dratt ut i tid. Brukerne har nå ventet i snart 5 år, mange har sikkert mistet troen.

Arbeidet med å samle inn kunnskapen om natur og kulturarven for Turkart Stjørdal sør har  vært utfordrende, det ser ut som den mangfoldige kunnskapen er borte, de muntlige tradisjonene er blit tause og kun nedtegnet matriale er snart å finne. Det har vært i stor kontarast til nordlige deler av Stjørdal hvor rikdommen har vært stor.

Takk for tålmodighet og takk for dere verdsetter arbeidet til kjentmann.
Kjentmann setter utrolig pris på deres engasement og det økonomiske bidraget til utgivelsen.
Viktig bit i vår kulturelle arv har blitt bevart på grun av deres bidrag.

Produkt navn: Turkart Stjørdal sørvest
Format/ Innb: Fallset 14 x 23cm 
Språk: Norsk tekster / Tegnforklaring Engelsk

Forlag: © Kartfirma Roar Valstad
Opplag 1: Utgitt 2015  1500 eks  ISBN
Beliggenhet kart
Beliggenhet turkart Stjørdal Sørvest
 


Turkart Jøa - Landet i eventyret
målestokk 1:25 000  ekv 10m

"Verda er vakker ho, berre du ser ho frå rette kanten"
                                                                 - Olav Duun

Utsalgsteder
Coop Marked  Dun Jøa Nettsider
Seierstad Daglivarer A/S (Nærbutikken Jøa)  Nettsider
Pris kr 175,-     

Nettbutikk
kommer

 

Ditt neste ferie eventyr!
Jøa er et lite ferieparadis i seg selv, men et mangfold av mulligheter til aktivite opplevelser, ro og stilhet. Øya byr på spennede landskap, med huler og kløfter. Korte toppturer og en av Trøndelags flotteste vandringer med panorama utsikt. Øya har sitt eget klatrefelt. Du kan sove som en viking på Tranås jernaldergård. Sykkel og padling til bortgjemte viker og strender for camping er noe du kan oppleve på Jøa... Og nye kvelden på Pøbben på Brakstad Hamn, eller Faksdal.

Historie:
Turkart Jøa er blitt til under mine besøk hos svigermor på Engesneset, hvor jeg hadde mitt utgangspunkt til å utforske "Landet i Eventyret". i møte med noen av "Jøbyggen".
Tittelen "Landet i eventyret " er hentet fra Olav Duun roman og hovedverk Juvikfolket.
Duun blir kalt en landskapsmaler, han har en egen evne til å male frem landskap og mennesketyper.
Dette har gitt undertegnede stor inspirasjon til å utforske øya med nye øyne. Håper både innbyggere og tilreisende vil sette pris på kartet og tekster.

Takk til alle som har bidratt.

Fakta:
Turkart Jøa
- Landet i eventyret
Format/ Innb: Fallset 14 x 23cm 
Språk: Norsk tekster / Tegnforklaring Engelsk

 Forlag: © Kartfirma Roar Valstad
Opplag 1: april 2015 1000 eks  ISBN: 978-82-998124-6-7
Beliggenhet kart
Beligenhet Turkart Jøa


 

Følg med det kommer en rekke Kart fra Kjentmann i tiden fremover

Følg oss

Om oss

Annonser

Hovedsponsor