Kjentmann

Opplev Stjørdal og Værnesregionen med KjentmannKANO

"Her er min kano, min fiskestang. Skogene, elvene og vannene står til min rådighet.
Jeg sitter her i skjorteermene foran mitt telt og føler meg som en millionær."

                                                                         
                                                                   -  Helg Ingstad Pelsjergerliv

Kanoleie

Vi leier ut sammenleggbare Ally kanoer (16,5DR).

Kanoturer

(kommer)

 


KART

Kart skaper og gir; opplevelse, kunnskap og identitet.

Kartene fra Kjentmann er det lagt ned et stort arbeid i synfaring og kvalitets sikring. Utført stedsnavn, kulturminne og historie innsamling hos lokalbefolkningen.

Finner du feil og mangler er vi takknemlig om du tar kontakt slik at vi får rett opp feil til neste utgivelse.Hvilke andre kunstverk kan lede deg hjem?
          - Et kart er laget for å brukes

                                      -  Juliana O Muehreke


 
Fiolett kartserie:
Kjentmanns friluftskart serie.
Målestokk 1:50 000 - 1:60 000.

«Se bar» kartserie. Til bruk for turplanlegger, oversiktskart og til enkel navigasjon. Gir god oversikt hva som finnes av muligheter til friluftsliv i regionen.
  Orange kartserie:
Kjentmanns natur - kulturhistoriske turkartserie.
Målestokk 1:25 000 - 1:30 000.

Lesbar kartserie. Utviklet fra Kjentmann natur, kulturhistoriske kartdatabase. Rik på stedsnavn, kulturminner og annen informasjon.


VANDRING


 på Topp


 
         


Kjentmannsmerket

Bli med på en spennende kulturhistorisk skattejakt i Stjørdalsregionen
Hver turhåndbok inneholder 52 turmål? kart og skildringer av stedets særegne historie.


"Det handler om en vei som starter mange mil før du kan komme på denns spor og slutter milevis etter at du måtte stoppe på denns vei."
- Edward Thomas (1913).


Kjentmannmerkets utgivelser

Kjentmannsmerket nr 4
 

Kjentmannsmerket nr 3
 

Kjentmannsmerket nr 2
2006-2008

Kjentmannsmerket nr 1
2004-2006 (Utsolgt)


 

Følg oss

Om oss

Annonser

Hovedsponsor