Kjentmann

Registrer din epostadresse, mobilnummer og registreringskode


Din registreringskode for SMS registreringer
Hver folder/klippekort har sin unike kode som du finner ved klippekort bak i folder.
Her finner du din unike innloggings kode for kortet.
Les info 5 på topp

Når du registrerer denne informasjonen vil informasjonen bli lagret i våre systemer. Informasjonen vil ikke bli brukt til andre formål enn det den er tiltenkt i denne sammenheng som er www.kjentmann.no.

Etter å registrert informasjonen vil du få tilsendt en epost til den oppgitte epostadressen. I eposten er ei lenke som du må klikke på for å aktiverer registreringen i våre systemer slik at du kan benyttet tjenesten på www.kjentmann.no.

Følg oss

Om oss

Annonser

Hovedsponsor