Kjentmann

INFO SMS registering

Register deg som SMS bruker:

Skal du få godkjent dine SMS registeringer må du gå inn på Kjentmann 5 PÅ TOPPog registere deg som  

Skjema for SMS Registrering:

Ditt mobilnr. er din unike bruker identitet.

Benytt samme mobilnr. hver gang du registerer dine besøk på turmålene.

En familie med samme postadresse kan registere flere mobilnr. under samme bruker idetitet
Eller som et familiegruppe.

Ditt mobilnr. vil koble dine innsendte meldinger og opp mot din brukerside hos Kjentmann.

Kode til registering av besøk av turmål 5 på Topp og 10 på Topp:

For å få godkjent dine SMS registeringer trenger du en kode:
Kode (registeringskode) finner du på baksiden av folderen til 5 på Topp og 10 på topp.

Registeringskode: XXXX


Følg oss

Om oss

Annonser

Hovedsponsor